Фонди в управлінні

Перелік осіб, які обслуговують Товариство та Фонди:

Депозитарною установою Фондів є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬДАРІС-ІНВЕСТ» , код за ЄДРПОУ 39360036, Ліцензія на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи серії, видана за Рішенням НКЦПФР від 19.01.2016р. (строк дії з 19.01.2016р. по необмежений)
Аудиторською компанією Фондів є Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ», код за ЄДРПОУ 32852960, Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3345, виданого за Рішенням АПУ від 26.02.2004 №132, та подовженого Рішенням АПУ № 286/3 від 19.12.2013 (строк дії з 24.02.2014 по 19.12.2018р.), Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, реєстраційний № Свідоцтва: 196, серія та номер Свідоцтва: П000196, видане НКЦПФР (строк дії з 02.04.2013 по 30.07.2020р.)
Незалежним оцінювачем майна Фондів є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ЕКПЕРТИЗА», код за ЄДРПОУ 35982015, Сертифікат Суб’єкта оціночної діяльності № 17316/14 від 18.12.2014, виданий ФДМУ (строк дії з 18.12.2014 по 18.12.2017р.).

В управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АВАНГАРДІНВЕСТГРУП» наразі є чотири пайових фондів, а саме:

  • ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНГАРД-ЗАХІД» (скорочено – ПЗНВІФ «АВАНГАРД -ЗАХІД», реєстраційний код за ЄДРІСІ 233952)
  • ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНГАРД -СХІД» (скорочено – ПЗНВ
  • ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНГАРД -ПІВДЕНЬ» (скорочено – ПЗНВІФ «АВАНГАРД -ПІВДЕНЬ», реєстраційний код за ЄДРІСІ 233951)
  • ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНГАРД -ПІВНІЧ» (скорочено – ПЗНВІФ «АВАНГАРД -ПІВНІЧ» реєстраційний код за ЄДРІСІ 233953)

Перелік документів

Свідоцтво про внессення до державного реєстру “Авангард-Захід”
Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів “Авангард-Захід”
Виписка з реестру цінних паперів “Авангард-Захід”
Свідоцтво про внессення до державного реєстру “Авангард-Схід”
Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів “Авангард-Схід”
Виписка з реестру цінних паперів “Авангард-Схід”
Свідоцтво про внессення до державного реєстру “Авангард-Південь”
Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів “Авангард-Південь”
Виписка з реестру цінних паперів “Авангард-Південь”
Свідоцтво про внессення до державного реєстру “Авангард-Північ”
Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів “Авангард-Північ”
Виписка з реестру цінних паперів “Авангард-Північ”